TalentenTuin

Laat jezelf tot bloei komen!

Diensten

Zoals op de pagina 'Certificaten' vermeld is heb ik meerdere trainingen en cursussen gevolgd en jaarlijks conferenties bezocht. Ik volg de actuele ontwikkelingen. 


Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong / (hoog)begaafdheid kan ik vanuit verschillende visies en invalshoeken benaderen en begeleiden. Ik volg niet één specifieke werkwijze. Samen brengen we de behoeften in beeld. De omgeving speelt een grote rol. Ook betrek ik hier graag de school van het kind bij. Een goede samenwerking biedt de meeste kansen op succes! Ik werk dus 'op maat', met als uitgangspunt de behoeften van het kind. 


 • Begeleiding van peuters/kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong en hun ouders;
 • Individuele trajecten voor kinderen in de basisschoolleeftijd (eventueel met video-interactie-begeleiding); onderpresteerders, faalangstige kinderen, problemen met motivatie/concentratie, (hyper)actieve kinderen, dubbel bijzondere kinderen, e.a.;
 • Informatiebijeenkomsten voor leiding/ouders peuterspeelzalen, voorlichting consultatiebureaus, kinderopvang, voor-tussen-naschoolse opvang, huisartsen, kinderartsen, scholen;
 • Begeleiden overstap van Basisschool naar Voortgezet Onderwijs;
 • Groepswerk met peers (cognitieve prikkeling, leren samenwerken, sociale vaardigheden opdoen in een vrije setting; kinderen werken met leeftijdsgenoten in groepen samen aan opdrachten waarbij creatief denken en uitdaging centraal staan);
 • Training Leren Leren voor kinderen groep 7/8 en onderbouw VO (omgaan met nieuwe vakken, leren plannen en organiseren, huiswerk leren maken en plannen, leren omgaan met tijd en inschatten van inspanningen, inzicht in de beste manier van leren die past bij het kind);
 • Begeleiding Executieve Vaardigheden (denk- en gedragsvaardigheden);
 • Workshop Executieve Vaardigheden voor professionals;
 • Mindset-training voor kinderen van 7-12 jaar, in samenwerking met JOIN.
 • Gespreksgroepen voor ouders, contactgroepen (ervaringen uitwisselen, klankbord voor elkaar, contacten bevorderen, (h)erkenning);
 • Gespreksgroepjes voor kinderen.


Wilt u graag meer weten of kennismaken?
Neem gerust contact op.


Samen verkennen we de hulpvraag, bekijken we of ik kan bieden waar u naar op zoek bent en nemen we de mogelijkheden voor eventuele vergoeding door.