TalentenTuin

Laat jezelf tot bloei komen!

Certificaten


 • Getuigschrift Master SEN: Specialist Hoogbegaafdheid (Fontys, Tilburg)
 • Getuigschrift Leraar SO School Video-Interactie Begeleiding (Fontys, Tilburg)
 • Getuigschrift Leraar SO Remedial Teacher (Fontys, Tilburg)
 • Getuigschrift Leraar SO Interne Begeleiding (Fontys, Tilburg)
 • Certificaat Talent-Zijn (Praktijk Hoogbegaafdheid, Roosendaal)
 • Certificaat Talent Vaardig (Praktijk Hoogbegaafdheid, Roosendaal)
 • Certificaat 'In gesprek met het kind' (Onderwijs Maak Je Samen)
 • Certificaat Mindfulness Coach Onderwijs PO/VO (ECLG Leerlingenc\zorg)
 • Certificaat Hoogsensitiviteit in het onderwijs (KEC Onderwijs)


Daarnaast volg ik diverse trainingen/bijeenkomsten via Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (Stichting Leerplan Ontwikkeling):


 • Stimulerend Signaleren
 • Train de Trainer (Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling)
 • Dubbel Bijzonder
 • Bijzonder Begaafd
 • Verrijkend Onderwijs
 • Inspiratiemiddagen
 • Regionale conferenties en congressen, ook via andere organisaties.